Congres Seksualiteit en Intimiteit bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben net als ieder ander een verlangen naar intimiteit en gevoelens van seksualiteit. Lichaam en verstand ontwikkelen zich echter niet in gelijk tempo. Als zorgverlener speelt u een belangrijke rol in de emotionele en relationele ontwikkeling van uw cliënt. Hoe maakt u seksualiteit op begrijpelijke wijze bespreekbaar? Wat is een ‘normale’ seksuele ontwikkeling en wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Dit congres wordt georganiseerd door Medilex.


LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl