Congres Online congres Netwerkpsychiatrie 2021 – Samenwerken aan herstel en positieve gezondheid

Netwerkpsychiatrie probeert bestaande en nieuwe vormen van behandeling en begeleiding aan elkaar te verbinden, gebruikmakend van de principes van herstelondersteunende zorg en positieve gezondheid.

Door de regie over de behandeling zoveel mogelijk bij de cliënt te leggen, het systematisch betrekken van familieleden en naasten en samen te werken op het niveau van de cliënt, wordt een werkomgeving gecreëerd die integrerend werkt en continuïteit bevordert.

Tijdens het online congres wordt ingegaan op de denk- en werkwijze van netwerkpsychiatrie. Netwerkpsychiatrie is grotendeels onafhankelijk van regelingen op het gebied van de privacy: ‘niets over ons, zonder ons’ is een van de kernelementen van netwerkzorg.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl