Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein

Tijdens het Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein komen de volgende  vraagstukken en casussen aan bod:

  • Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen als het gaat om middelengebruik en verslaving?
  • Welke herstelondersteunende interventies zijn effectief?
  • In hoeverre geef je ruimte aan iemands gebruik, met zicht op autonomie en zelfbeschikkingsrecht?
  • Hoe ga je om met ‘moeilijke’ cliënten?
  • Hoe ondersteun je mensen met een lvb én een verslaving?
  • Ben je ooit niet meer verslaafd? De ervaringsdeskundige aan het woord

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl