Congres Gezinnen met complexe en meervoudige problemen

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 gezinnen. Werken met deze gezinnen vergt een integrale aanpak – en dat is eenvoudiger gezegd dan gerealiseerd.

Tijdens dit congres komen de volgende onderwerpen aan bod: Handvatten: Herziene Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen; Praktijk: Iedereen maatwerk met de Doorbraakmethode; Casuïstiek: De juiste hulpverlener koppelen aan de juiste cliënt; en Onderzoeksresultaten: Opgroeien in gezinnen met complexe problematiek in achterstandswijken.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl