Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang – Leren en verbeteren na het eerste jaar

2020 was een overgangsjaar voor de invoering van de Wet zorg en dwang. Vanaf 1 januari 2021 biedt de IGJ wel ruimte aan zorgaanbieders bij de uitvoering van de wet, maar zal ook handhavend optreden als de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het geding komt. Overziet u alle organisatorische en juridische consequenties die de wet met zich meebrengt? Wie is wanneer juridisch zorgverantwoordelijk? Welke rolverdeling is optimaal en hoe heeft u het interne en externe toezicht geborgd?

Op 21 april leert u van experts, medebestuurders en management en hoort de ervaringen uit het eerste jaar na de invoering van de wet van organisaties die voorop lopen met de implementatie.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl