4e landelijke studiedag ‘Zorgmijders met een LVB’

Mensen met een licht verstandelijke beperking in zorg krijgen en houden

De sprekers op deze studiedag nemen u mee in het bereiken, begeleiden en in zorg houden van mensen met beperkte cognitie en zelfredzaamheidsvraagstukken: welke diagnostische hulpmiddelen zijn beschikbaar? Wat is de impact van een LVB op het hulpverleningstraject? En wat zijn ervaringen met bestaande interventies/methoden?

Voor het volledige programma klikt u hier.


4e landelijke studiedag 'Zorgmijders met een LVB'
LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl