Online congres – Verslavingsproblematiek

Ondanks het feit dat er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar is over verslavingsproblematiek, levert de begeleiding en behandeling van verslaafde mensen nog steeds veel problemen op.

Welke kennis is van belang en wat zijn de kansen en bedreigingen in de begeleiding en behandeling van verslavingsproblematiek? Wat zijn neurobiologische mechanismen die  bijdragen aan (de ontwikkeling van) verslaving? Welke effectieve behandelstrategieën zijn beschikbaar en hoe het gesprek aan te gaan? Hoe vindt de begeleiding van kinderen van verslaafde ouders plaats? En hoe om te gaan met gameverslaving?

Deze en andere vragen passeren de revue tijdens deze vierde editie van het jaarlijks congres Verslavingsproblematiek, dat dit jaar online plaatsvindt.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl