3-daagse Train-de-trainer – Ik kies voor zelfcontrole!

Boos, opstandig en agressief gedrag in de basisschoolleeftijd hangt samen met allerhande problemen op latere leeftijd, zoals een slechte ouder-kindrelatie, voortijdig schoolverlaten, vandalisme, criminaliteit en gedragsproblemen. De risico’s op deze problemen nemen nog meer toe wanneer kinderen naast de gedragsproblemen een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Door preventieve interventies voor gedragsproblemen op de basisschool aan te bieden worden kinderen mogelijk beter bereikbaar voor hulp en daardoor ook in een eerder stadium bereikt. Voor dit doel zijn twee interventies voor op school ontwikkeld: voor kinderen met gedragsproblemen met en zonder licht verstandelijke beperking.

Bij deze cursus wordt in 6 dagdelen het theoretisch kader van de twee interventies uitgelegd en wordt het programma stap voor stap doorgenomen. Hierbij zal er afwisselend gepresenteerd worden door de docenten en zelf geoefend worden in verschillende werkvormen.

De cursusdagen zijn 26 april, 7 juni en 25 juni.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl