2e Landelijke studiedag Angst en trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Praten over angst en trauma is moeilijk. Zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Veelal kunt u angst- en traumagerelateerde klachten herkennen door veranderingen in gedrag. Wanneer u denkt aan angst en/of traumaproblematiek is het belangrijk dat u weet hoe u hiermee om kunt gaan en uw cliënt zo goed mogelijk kunt helpen.
De dag begint met het vergroten van uw neuropsychologische kennis over angst en trauma bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarna wordt er ingegaan op interventiemogelijkheden voor brede en specifieke doelgroepen. We eindigen de dag met het gedrag van de cliënt, hoe dit zich verhoudt tot angst en trauma en hoe u een helpende rol kunt spelen bij angst en trauma bij mensen met een verstandelijke beperking.

Voor meer informatie, klik HIER.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl