Even voorstellen…

Per december 2019 heeft Dirk Verstegen zijn taken als directeur van de Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en het Landelijk Kenniscentrum LVB neergelegd. Maartje Timmermans is vanaf 1 januari 2020 interim-directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Zij stelt zich graag aan u voor.

Ik ben Maartje Timmermans en heb een achtergrond in psychologie en onderzoek. In 2008 promoveerde ik bij de Faculteit Psychologie en Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit. In die periode hield ik me bezig met studies naar de ontwikkeling van antisociaal gedrag in de kinder- en jeugdjaren en negatieve gevolgen daarvan in de adolescentie. De jaren erna werkte ik bij Regioplan als onderzoeker en later als senior projectmanager aan vraagstukken rond kwetsbare jeugd en (jong)volwassenen. Onderwerpen waar ik me bezig heb gehouden waren divers, van schoolverzuim/uitval, seksuele uitbuiting en huiselijk geweld, tot jeugdbescherming en (jeugd)criminaliteit. De onderzoeken lieten me zien dat kwetsbare groepen, zoals licht verstandelijk beperkte jeugdigen en volwassenen, meer dan anderen met deze problematieken te maken hebben.

Na ruim 15 jaar onderzoek wil ik me heel graag inzetten voor effectieve kennisbenutting, voor een sterke verbinding tussen kennis/wetenschap en de zorgpraktijk. Dat mag ik de komende tijd doen als interim directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB en als programmamanager Zorg voor de jeugd. Ik ben ervan overtuigd dat het Landelijk Kenniscentrum LVB een belangrijke functie heeft op weg naar een beter toekomstperspectief voor mensen met een LVB. Natuurlijk blijven we dat samen doen met alle betrokken partijen in de LVB/VG-zorg, GGZ en jeugdzorg, en daarnaast de wetenschap, het sociaal domein en onderwijsveld.

Ik kijk uit naar onze samenwerking!

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl