Enthousiaste projectmedewerker gezocht!

Wij zoeken een enthousiaste projectmedewerker voor het tweejarig project Zorg voor de Jeugd

Het Landelijk Kenniscentrum LVB (Licht Verstandelijke Beperking) is met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS gestart met het tweejarig programma Zorg voor de Jeugd met 4 deelprojecten.

Voor dit programma zoeken wij:

een allround projectmedewerker

24 uur per week

De vier deelprojecten zijn gericht op de volgende resultaten:

 • Kennis delen over herkenning en werken met jeugdigen en jongvolwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) met professionals in lokale teams en de jeugdgezondheidszorg.
 • Ontwikkeling van kennis en experimenteren met instrumentarium voor tijdige signalering en passende hulp voor kinderen die functioneren op het niveau van een LVB met leerkrachten in het basisonderwijs.
 • De ontwikkeling van een praktijkrichtlijn voor de toeleiding naar ambulante, gezinsgerichte zorg als alternatief voor instroom in 24-uurszorg met professionals in lokale teams en de gespecialiseerde jeugdhulp.
 • Ondersteuning van regionale samenwerking en de implementatie van handreikingen voor de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys met een LVB en/of psychische problematiek.

Wie ben jij?
We zoeken een enthousiaste projectmedewerker die beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Afgestudeerd in een van de sociale wetenschappen
 • Resultaat- en oplossingsgericht, proactieve houding
 • In staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken, in een complexe omgeving
 • Goede communicatieve vaardigheden, mondeling / schriftelijk
 • Enkele jaren ervaring met de uitvoering van projecten en/of actieonderzoek
 • In staat om te schakelen tussen verschillende projectthema’s en -taken
 • Affiniteit met de thematiek van Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Wat zijn je werkzaamheden?

 • Je zet je actief in om de 4 deelprojecten mee op te starten in diverse regio’s/locaties, samen met de junior projectmedewerker en de programmamanager.
 • Je onderhoudt contacten met diverse partijen zoals het onderwijs, lokale teams, jeugdgezondheidszorg, zorginstellingen, justitiepartners, gemeenten en kennisinstituten.
 • Je monitort de uitvoering van de deelprojecten.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van handreikingen, richtlijnen en andere tools bedoeld voor de uitvoeringspraktijk en opleidingsinstituten.
 • Je werkt mee aan de organisatie van diverse netwerkbijeenkomsten.
 • Je schrijft mee aan de (eind)rapportages van de deelprojecten.

Wat hebben we jou te bieden?
Het Landelijk Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die volop in ontwikkeling is. We werken vanuit een klein bureau in Utrecht (in huis bij de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra / VOBC) in directe relatie met onze leden; de ruim 50 aangesloten instellingen in de jeugdhulp, ggz en gehandicaptenzorg.

Het betreft een tijdelijk dienstverband met inschaling in functiegroep 60, afhankelijk van opleiding en ervaring (minimaal € 3.084,- tot maximaal € 4.449,-), bij een volledig dienstverband van 36 uur. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Afgelopen september is er een nieuw akkoord bereikt voor de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021.

Informatie en solliciteren
Informatie over de functies is verkrijgbaar bij Maartje Timmermans m.timmermans@kenniscentrumlvb.nl en Erie Merkus, e.merkus@vobc.nu of via 030-7400400.
Je kunt je sollicitatie met curriculum vitae uiterlijk tot en met 18 december via e-mail indienen bij Maartje Timmermans.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl