Een nieuw instrument voor de toetsing van wilsbekwaamheid

Werk je met mensen met een (licht) verstandelijke beperking, dan kan het moeilijk zijn om te bepalen in hoeverre ze wilsbekwaam zijn.

De handreiking Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in opdracht van NVO, NIP en Stichting Philadelphia Zorg tot stand gekomen. Het biedt een nieuw instrument voor het expliciet toetsen van de wilsbekwaamheid in de praktijk. Vanuit verschillende zienswijzen en benaderingen is een integratieve benaderingswijze ontwikkeld die orthopedagogen en psychologen ondersteunt bij het maken van de complexe afwegingen rondom het vaststellen van de wilsbekwaamheid. De NVO nodigt u van harte uit om uw ervaring met het instrument te delen via info@nvo.nl

De handreiking is opgesteld door een werkgroep bestaande uit deskundigen vanuit het Landelijk Kenniscentrum LVB, Stichting Philadelphia, Pameijer en Raad op Maat.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl