Tv-serie over antroposofische zorgorganisatie

Uitzenddatum: 12 april 2020

Overkempe is een antroposofische woon- en werkgemeenschap voor zo’n 135 jongeren en volwassenen met een verstandelijke, fysieke of meervoudige beperking. Overkempe heeft als uitgangspunt dat alle bewoners geacht worden te werken. In de bakkerij, de metaalwerk-plaats, de boerderij (landbouw en veeteelt) werken de bewoners onder leiding van bijvoorbeeld professionele boeren. Alles dat wordt geproduceerd is voor eigen gebruik of voor de verkoop in de speciale dorpswinkel in Olst. Ivo Niehe interviewde een jaar lang bewoners, hun familie en begeleiders voor een vierdelige documentaireserie. Bekijk hier de afleveringen terug.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl