Podcastserie over LVB

Uitzenddatum: 8 maart 2021

Studio LVB is de podcastserie van Middin over de zorg en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De eerste aflevering gaat over de vraag wat een LVB is en waar mensen met een LVB tegenaan lopen. In de eerste podcast wordt gesproken met een gedragsdeskundige, een begeleider op een LVB-locatie van Middin en een cliënt die zelf een LVB heeft en begeleiding krijgt van Middin. Na de eerste podcast zijn er nog 3 verschenen, namelijk over de methode LifeWise, over mensen met een LVB en detentie, en over het belang van werk.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl