Podcastreeks – Geweld Hoort Nergens Thuis

Uitzenddatum: 10 november 2020

Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan, de gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In deze podcastreeks wordt ingegaan op welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken en waar de betrokken mensen zich hard voor maken.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl