Deelnemen?

Wij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld. Wie zijn dat? We richten ons op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB. Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Waarom doen we dit? We zien graag dat iedereen met een LVB  gewoon kan meedoen in de samenleving. En dat benodigde ondersteuning, begeleiding of zorg zo goed mogelijk aansluit bij de persoon. Daar is kennis voor nodig èn een goed netwerk waarin professionals uit de verschillende sectoren elkaar weten te vinden.

We kunnen onze doelstelling niet waarmaken zonder de expertise van en samenwerking met onze partners in de gehandicaptenzorg, (gespecialiseerde) jeugdhulp en GGZ. Dat geldt niet alleen voor hun inhoudelijke betrokkenheid, maar ook voor hun financiële bijdrage.

Samenwerken in een groot netwerk

Natuurlijk werken we daarnaast zoveel mogelijk samen met andere kennisinstituten, (semi-)overheden en koepelorganisaties. Dit helpt om nieuw onderzoek aan te jagen en om kennis integraal en breed te ontsluiten. Zo dragen we bijvoorbeeld bij aan de website Wijkteams Werken Met Jeugd, hebben we met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en partners uit de LVB-jeugdzorg en jeugd-GGZ de Academische Werkplaats Kajak opgezet en delen we o.a. praktische richtlijnen, handreikingen en het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk met het zorg- en onderzoeksveld.

Waarom lid worden?

  • Uw organisatie sluit aan op een groot netwerk van experts in het zorgveld en in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het betreft een divers netwerk van zorginstellingen (VG, GGZ, Jeugd), kennisinstituten, het hoger onderwijs èn hun netwerken,
  • Samenwerken en kennis delen werkt stimulerend, kostenbesparend en is efficiënt. U hoeft als organisatie het wiel niet alleen uit te vinden. U benut de kennis, ervaring en onderzoek(subsidies) in het brede netwerk.
  • Wij zetten ons in om de kennis en ervaring in dat netwerk te bundelen en verbinden, verder te ontwikkelen en breed te ontsluiten. Daarmee bent u up-to-date over de ontwikkelingen in kennis. Dat draagt bij aan de beste behandeling en begeleiding van uw cliënten en bespaart tijd die u graag aan hen Zo dragen we met elkaar bij aan meer mogelijkheden voor mensen met een LVB.
  • Dit alles maakt uw organisatie interessant voor uw (nieuwe) medewerkers.

Nieuwsgierig geworden?
Directeur Maartje Timmermans bespreekt graag de mogelijkheden voor samenwerking met u.

Contact

Meer informatie over de activiteiten van het Landelijk Kenniscentrum LVB:
Jolanda Douma (onderzoekscoördinator) 030-7400400

Algemene informatie over de organisatie en deelname:
Maartje Timmermans (directeur) 030-7400400

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl