Cursus N=1 onderzoek

CURSUS N=1 ONDERZOEK

Een geaccrediteerde cursus voor zorgprofessionals die zich met onderzoek bezig houden. Met alle noodzakelijke kennis  voor een wetenschappelijk verantwoorde opzet van een N=1 onderzoek.

Over  N=1 onderzoek

N=1 onderzoek, ook wel gevalsstudie, casestudie of casuïstisch onderzoek genoemd, krijgt steeds meer waardering in de zorg, in het onderwijs en in het wetenschappelijke onderzoeksveld

Kenmerkend voor N=1 onderzoek is dat de toestand van één onderzoeksobject – bijvoorbeeld een cliënt, een leerling, een begeleider, een leerkracht, een school of een wijk – op verschillende momenten wordt beschreven. Bij onderzoek gericht op effecten van een interventie gebeurt dat minimaal vóór de interventie en tijdens de interventie (en liefst ook na afloop van de interventie). In de regel worden de metingen in elke onderzoeksfase meerdere keren uitgevoerd, zodat het verloop van de veranderingen als gevolg van de interventie goed is te zien.

Als zo’n onderzoek goed en planmatig wordt opgezet kan men spreken van een Single Case Experimental Design (SCED) studie, dat daardoor een meer kwantitatief karakter heeft.

N=1 onderzoek kan worden uitgebreid met meervoudige gevalsbeschrijvingen (multiple case studies), waarin iedere volgende casus wordt gezien als een replicatie van de vorige en waarmee aldus de bewijskracht (c.q. zeggingskracht) wordt versterkt.

Er is internationaal consensus over de wijze van rapporteren http://www.care-statement.org. En vijf Nederlandse databanken hebben afgesproken dat 10 goed uitgevoerde casestudies gelijk staan aan wat nog steeds als de Gouden Standaard in het effectonderzoek wordt gezien: de Randomized Controlled Trials (RCT’s). De N=1 studie is een alternatief voor de RCT’s als het niet mogelijk blijkt voldoende aan de homogeniteitseisen (m.b.t. de behandelden, de behandelaars en de uitgevoerde interventies) van dit type groepsstudies te kunnen voldoen.

Over de N=1 cursus

De cursus biedt kennis over de methode en alles om op een eenvoudig en uitvoerbaar niveau aan de slag te gaan. Deelnemers krijgen de kans een eigen onderzoek op te zetten met daarbij veel overleg en persoonlijke feedback. Vervolgens zijn er nog terugkomdagen voor begeleiding bij het uitvoeren van het onderzoek.

De cursus wordt gegeven door dr. Joop Hoekman en dr. Albert Ponsioen.
Thema’s uit de gehandicaptenzorg komen ruim aan bod.

Data
De opzet van de cursus is aangepast aan de huidige coronamaatregelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zijn tussentijdse wijzigingen mogelijk. Er is extra gelegenheid om persoonlijk te sparren met de docenten via mail en (beeld)bellen.

De twee cursusdagen worden met een tussentijd van twee maanden gegeven. Iedere dag zijn er twee plenaire (video) presentaties van ieder ongeveer anderhalf tot twee uur en twee werksessies. Na deze dagen kan het onderzoeksvoorstel vrijwel klaar zijn.

Daarna volgen vier aanvullende werkbijeenkomsten van ieder een halve dag. Deze terugkomdagen zijn gericht op coaching en begeleiding bij de uitvoering van het N=1 onderzoek. Data hiervoor worden in overleg met de deelnemers afgesproken.

  • ER zijn nog geen nieuwe data gepland

Eventuele hulp bij statistische data-analyse is niet bij de cursus inbegrepen. Die kan wel vanuit het Landelijk Kenniscentrum LVB, tegen kostprijs, geleverd worden.

Aantal uren zelfstudie: 20

Het programma voor de cursus kunt u hier downloaden [download id=”5398″ template=”Programma cursus N=1 onderzoek”]

__________________________________________________________________________________

Voor wie?
Interessant voor iedere zorgprofessional die aan onderzoek doet/wil doen. Eerdere deelnemers waren onder andere gedragswetenschapper, (junior) onderzoeker, gz psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater en huisarts.

Kosten
De kosten voor deze cursus zijn € 1.150,- voor deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum (klik hier voor de lijst met deelnemers) en € 1.250,- voor niet-deelnemers.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor FGzPt, NVO/NIP en NVvP. Andere accreditaties kunnen worden voorgesteld.

Aanmelden
Wilt u zich inschrijven? Download hier het aanmeldingsformulier  [download id=”5403″ template=”Aanmeldformulier cursus N=1″]

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Ponsioen via de link in de zijbalk.

N.B. De cursus gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen

Cursusvoorwaarden en klachtenreglement