Spiegeldromen – over dromen van jongeren uit het praktijkonderwijs

In de documentaire Spiegeldromen gaan jongeren uit het praktijkonderwijs de confrontatie aan met zichzelf, door in gesprek te gaan met hun spiegelbeeld. In de documentaire verklappen de jongeren aan hun spiegelbeeld hun dromen en ambities. Tot nu toe was hun bestaan niet makkelijk. Onbevangen vertellen ze over hun kwetsbare kanten. Een schrijnende achtergrond, een zware thuissituatie, maar op de school voor praktijkonderwijs is er voldoende ondersteuning. Ze dromen over de

Read More

Brandpunt ‘Op eigen benen’ – over onzekere toekomst jongeren na jeugdzorg

Het KRO-NCRV-programma Brandpunt ging onlangs over de worsteling van jongeren die tot hun 18e in een gesloten jeugdzorginstelling verblijven en zich daarna maar moeten zien te redden. Deze jongeren zijn nog niet klaar met hun behandeling en ook nog niet klaar voor de toekomst als ze 18 jaar worden. Hun begeleiders pleiten daarom de harde grens van 18 jaar te versoepelen, zodat de kans groter wordt dat deze jongeren een

Read More

2Doc: Moederliefde – over kinderen van zwakbegaafde ouders

In de documentaire Moederliefde staat de 21-jarige Cynthia centraal, die als baby bij haar zwakbegaafde ouders werd weggehaald. Zij was destijds het vijfde kind van Yvonne en Bertus Stomphorst dat op last van de rechter uit huis werd geplaatst, omdat de ouders onvoldoende in staat waren voor de kinderen te zorgen. Filmmaakster Mirjam Bartelsman volgde Cynthia een jaar. Hoe kijken zij en haar drie zussen terug op hun jeugd? En

Read More

Losgelaten, losgeslagen

Het VARA-televisieprogramma ZEMBLA staat op woensdagavond 13 april geheel in het teken van de problematiek rond jongeren met een licht verstandelijke beperking die bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd hulpverlening de rug toekeren. Er komen cliënten aan het woord van een aantal instellingen en er worden oplossingen besproken die een antwoord kunnen zijn op dit weerbarstige probleem. Elk jaar bereiken in Nederland rond de zesduizend jongeren met een licht

Read More

3LAB: Deze zomer is van mij – jongeren met een LVB zelfstandig op vakantie

Voor de eerste keer zonder ouders, maar mét begeleiders op vakantie naar Blanes. De nieuwe korte documentaire ‘Deze zomer is van mij’ is een humoristische en soms confronterende film over jonge mensen met een (licht) verstandelijke beperking met een groot verlangen naar zelfstandigheid. Joep (18), Anouska (23) en Ciska (21) gaan naar het zonnige feestoord Blanes. Ze hebben een licht verstandelijke beperking en vinden het spannend zonder ouders op vakantie

Read More

Zag je het maar

De documentaire geeft een beeld van een woongroep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Groepsleiders zetten zich in voor een betere toekomst voor deze jongeren, in de hoop dat zij een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving vinden. In de documentaire wordt onder meer in beeld gebracht hoe het beperkt zelfinzicht van jongeren met LVB hierbij een grote rol speelt. Klik hier voor meer informatie.

Mensen tussen wal en schip – Forensische (F)ACT

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) wordt het steeds moeilijker zich in het dagelijks leven staande te houden. De ggz, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg maar ook justitie krijgen steeds meer cliënten met een lvb. Ook in forensische (F)ACT teams (Assertive Community Treatment) zitten veel mensen met een lvb. Binnen deze vorm van bemoeizorg worden mensen begeleid die daarnaast veelal een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis en/of verslavingsproblemen (cannabis) hebben,

Read More

“Het masker van de LVB”

In deze documentaire maken we kennis met jonge mensen met een LVB zoals Ali, Yusuf en Bono. Door een inkijk te krijgen in hun leven, kunnen we beter snappen waarom ze zijn zoals ze zijn. Het helpt je ‘anders’ te kijken naar deze jongeren met dezelfde dromen als iedereen. Ze zijn gevraagd naar hun ideeën over de toekomst: wat willen ze later worden? Daarnaast komen deskundigen aan het woord om

Read More

Niemand Minder

De film Niemand Minder volgt vijf mensen met een beperking. U ziet hoe zij leven en hoe de gehandicaptenzorg hen hierbij ondersteunt. Deze film is geproduceerd in opdracht van Pameijer. Niemand Minder from Victor Vroegindeweij on Vimeo.

Uitzending EenVandaag – ’s Heeren Loo: bewoners in het nauw

De sfeer in de zorginstelling ‘s Heeren Loo in Noordwijk is verslechterd. In de instelling wonen veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) van diverse leeftijden. Tot voor kort waren en er geen problemen. Nu wel. Deze worden veroorzaakt door een nieuwe, relatief kleine groep van cliënten met een LVB met gedragsproblemen die in ’s Heeren Loo is opgevangen. De nieuwe groep blowt, dealt, drinkt, manipuleert en is agressief.

Read More