Online congres AW Kajak 3 juni 2021 | Save the date!

Academische Werkplaats Kajak

Kinderen, jongeren en jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak ook psychische problematiek. Tijdens dit online congres wordt actuele kennis uitgewisseld over  herkenning, diagnostiek en behandeling van deze kwetsbare doelgroep met een dubbele diagnose (LVB en psychiatrie).

Met presentaties en interactieve interviews waarin o.a. thema’s en praktische bevindingen vanuit verschillende werkgroepen van de Academische werkplaats Kajak aan bod komen, zoals:

– Problematische gehechtheid

– Trauma- en stressorgerelateerde problematiek

– Cognitieve gedragstherapie bij psychische problematiek

– Psychotische stoornissen

– Suïcide

Voor wie?

Professionals die te maken hebben met deze doelgroep, waaronder orthopedagogen, psychologen, psychiaters, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdzorgwerkers, vaktherapeuten, en (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen.

Accreditatie wordt in ieder geval aangevraagd bij: NVvP, NIP- K&J/NVO-OG, FGzPt, SKJ, VGZt


Over AW Kajak

Zet dit interactieve en afwisselende online congres alvast in de agenda. Het definitieve programma met inschrijfmogelijkheid volgt in het voorjaar.

De Academische Werkplaats Kajak is een samenwerking van Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB. De werkplaats wil een bijdrage leveren aan een betere zorg voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek.

Voor meer informatie over AW Kajak kijkt u op de site www.academischewerkplaatskajak.nl

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl