Albert Ponsioen

Onze zeer gewaardeerde collega Albert Ponsioen is met pensioen! Twintig jaar zette hij zich vol toewijding in voor de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.
In het bijzonder maakte hij zich hard voor de wijze waarop we zouden moeten kijken naar een licht verstandelijke beperking of naar kinderen die moeilijk leren. Dat deed hij gedreven, betrokken en genuanceerd:
“Leer kinderen leren. Niet goed kunnen leren is vaak niet weten hóe je moet leren.”

Voor ons als collega’s betekent zijn pensionering afscheid van Alberts altijd vrolijke bijdrage aan het team, zijn prachtige verhalen én kritische noot: “Plak niet te snel labels alleen op basis van intelligentiescores. Dat voorkomt een hoop tragiek.”
Gelukkig blijft hij nauw betrokken bij de redactie van LVB Onderzoek & Praktijk en hoeven we hem nog niet helemaal te missen.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl