Afscheid Dirk Verstegen

Op donderdag 28 november 2019 nam Dirk Verstegen afscheid als directeur van de Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en het Landelijk Kenniscentrum LVB. Na 16 jaar aan het roer te hebben gestaan van beide organisaties, gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Wij zijn Dirk enorm veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor kwetsbare mensen in de samenleving en voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van wat nodig is voor deze groep: kwalitatief goede zorg en de daarvoor benodigde kennis. Wij wensen Dirk veel plezier in de nieuwe levensfase waar hij nu in stapt.

Het stokje wordt overgenomen door twee personen. Hans Schirmbeck treedt op 1 december 2019 aan als interim-directeur van de VOBC. Maartje Timmermans is vanaf 1 januari 2020 interim-directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Wij wensen beiden veel succes in de verdere ontwikkeling van beide organisaties.

Maartje en Hans zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 030 – 7400400 en via mail: m.vreijsen@vobc.nu

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl