Vragenlijst – Psychologische Basisbehoeften van mensen met een (L)VB: de PBVB

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) heeft een vragenlijst ontwikkeld om de psychologische basisbehoeften van mensen met een LVB of zwakbegaafd niveau van functioneren in kaart te brengen: de Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking (PBVB). De PBVB bestaat uit 24 items en brengt in kaart in hoeverre de persoon met een (L)VB zelf ervaart dat zijn psychologische basisbehoeften worden vervuld of gefrustreerd. Deze uitkomst geeft handvatten aan begeleiders en behandelaren om het welbevinden en de zelfbepaling te verbeteren. De PBVB is bij Hogrefe te bestellen.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl