Vernieuwd reflectiemiddel ‘Balans in Beeld’ – voorkomen van overvraging

Het vinden van de juiste benadering voor jongeren met een LVB is een dagelijkse zoektocht voor begeleiders. In de handreiking van Balans in beeld (uit 2013) wordt uitgelegd wat overvraging en ondervraging bij jongeren met een LVB inhouden. Er worden concrete handvatten aangereikt hoe je de ondersteuning zo vorm kunt geven, dat je de jongere kan stimuleren (uitdagen) zich te ontwikkelen. Met behulp van het vernieuwde reflectiemiddel kun je reflecteren op het eigen handelen in een specifieke situatie, in relatie tot de jongere. Zo kun je beter afstemmen op wat de jongere aan ondersteuning nodig heeft. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het effect van het reflectiemiddel, zodat het straks een effectief bewezen hulpmiddel voor begeleiders is.

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl