Verkleinen digitale kloof voor (o.a.) mensen met een LVB

De digitale kloof is het verschil tussen mensen die profiteren van digitale technologie en mensen die dat niet doen. Met name ouderen, mensen met een migratieachtergrond, minima en mensen met een (L)VB missen vaak essentiële digitale vaardigheden. Hier meer over dit onderwerp en links naar hulpbronnen.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl