Update bezoekersregeling gehandicaptenzorg

De VGN heeft de bezoekersregeling in zorginstellingen in de gehandicaptenzorg geactualiseerd. Het ‘nee-tenzijbeleid’ blijft gelden, alleen zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Dit betekent dat zorgaanbieders gaan kijken hoe ze deze ruimte in de bezoekregeling beter kunnen benutten. De sector wil voorzichtig toewerken naar een verruiming om uiteindelijk toe te werken naar een ‘Ja, tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten.

Op 23 maart is besloten dat geen enkele instelling bezoek kon ontvangen. Het wordt nu echter duidelijk dat het coronavirus nog een langere tijd een rol blijft spelen in de maatschappij, waarop er ook bij de VGN wordt gekeken naar perspectief.

Er zijn meerdere factoren die meespelen in de afweging of er wel of geen bezoek ontvangen kan worden. Eén van deze afwegingen is de woonsituatie (zelfstandig met begeleiding of in groepsverband). Mensen die begeleid zelfstandig wonen, kunnen volgens de regels van het RIVM maximaal 3 personen ontvangen en kinderen onder de 12 jaar zouden hun ouders kunnen ontvangen.

Voor het hele bericht van de VGN en het document met het afwegingskader, klik hier.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl