Transitiecoach LVB helpt jongere bij overgang naar volwassenheid

Jongeren met een LVB en psychische problemen blijken rond hun achttiende veel baat te hebben bij een coach. Om de overgang naar volwassenheid voor deze groep soepeler te laten verlopen is de e-learning over de Transitiecoach LVB ontwikkeld. Dit project is in juni 2019 afgerond. Het Kenniscentrum KJP verkent nu de mogelijkheden om deze werkwijze een plek te geven binnen de jeugd-ggz. De eindrapportage van dit project kunt u downloaden.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl