Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen in jeugdzorgplus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed onderzoek naar het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij 14 locaties van Jeugdzorgplus-instellingen en sprak met 54 jeugdigen. De inspectie constateert dat het proces van terugdringen volop in ontwikkeling is, maar dat er ook factoren zijn die dit proces belemmeren. In een factsheet geeft de inspectie inzicht in de punten die goed gaan, maar ook in de belemmerende factoren bij het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl