Speerpunten voor betere residentiële jeugdhulp

Uit diverse studies blijkt dat kinderen in de residentiële jeugdhulp later kampen met grotere problemen dan kinderen in de pleegzorg of gezinshuizen. Eenmaal uit de instelling hebben ze meer moeite met het afronden van een opleiding en het vinden van werk. Dit komt vooral door de vele breuken waarmee ze te maken krijgen: uithuisplaatsingen en overplaatsingen. In een instelling missen ze bovendien de aansluiting met hun gezin, familie en netwerk. Wat moet er veranderen zodat deze meest kwetsbare groep kinderen (waaronder die met een LVB) goede en effectieve hulp krijgt? Een werkgroep met experts uit de wetenschap en praktijk, en met hulp van de jongeren zelf, heeft gewerkt aan speerpunten voor jeugdhulp, onderzoek & beleid. Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl