So-Cool opgenomen in databank Effectieve Jeugdinterventies NJi.

Uit effectonderzoek is gebleken dat AJB delinquent gedrag voorkomt en vermindert, ook na 16 maanden.
So-Cool is een leerstraf voor jongeren van 12-23 jaar met een LVB (IQ 50-85) en tekorten in sociale probleemoplossingsvaardigheden die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen. So-Cool richt zich ook op een intermediaire doelgroep: de ouders of opvoeders en een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de jongere. So-Cool is een kortdurende, individuele interventie met als doel het vergroten van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van sociale steun. De training wordt in het kader van een leerstraf opgelegd. De interventie is goed onderbouwd.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl