Slotconferentie pilot ‘Op weg naar een geletterde generatie’ – uitkomsten

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid is gerelateerd aan gezondheidsproblemen, zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische problemen. Als kwetsbare ouders zo vroeg mogelijk begeleiding en ondersteuning krijgen, kan het kind alsnog een goede start krijgt. De Stichting Lezen & Schrijven en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) hebben het project ‘Op weg naar een geletterde generatie’ ontwikkeld met als doel de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid een halt toe te roepen. Tijdens de slotbijeenkomst op 21 januari 2020 hebben zij hun ervaringen gepresenteerd. Het NCJ heeft een toolkit met hulpmiddelen rondom taalontwikkeling voor de JGZ uitvoeringspraktijk ontwikkeld.

Klik HIER voor het verslag van de slotbijeenkomst.

Klik HIER voor de toolkit.

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl