Loverboy slachtoffers die weglopen uit de instelling

Naar schatting lopen jaarlijks 90 slachtoffers van seksuele uitbuiting (waaronder met een LVB) weg uit de instelling waar zij ter bescherming zijn geplaatst. Zij lopen een groot risico om opnieuw te worden uitgebuit. Meisjes lopen weg onder druk van een loverboy of uit verzet tegen opsluiting. Meisjes ervaren in gesloten instellingen soms weinig perspectief. Ook een negatief groepsklimaat kan aanzetten tot weglopen. Dit alles blijkt uit een quickscan van Defence for Children.  Een goed leef- en behandelklimaat in instellingen is dus belangrijk. Verder adviseert Defence for Children met opgespoorde meisjes een terugkeergesprek te voeren, om duidelijk te krijgen hoe opnieuw weglopen te voorkomen is.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl