Slachtoffer van loverboy

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vaak een makkelijk slachtoffer voor loverboys en mensenhandelaren. Om die reden is dit één van de thema’s waar het Landelijk Kenniscentrum LVB aandacht aan besteed.
ZonMw: Jeugd organiseerde een online bijeenkomst van professionals en ervaringsdeskundigen om de huidige zorg en aanpak van slachtoffers van loverboys te bespreken. Wat gebeurt er al en wat ontbreekt er nog?

In de overzichtelijke publicatie die op basis hiervan is gemaakt, staan veel links en informatie over signaleren, ervaringen en onderzoek, o.a. over slachtoffers met een LVB. Zeker de moeite waard om te bekijken als je met jongeren werkt.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl