Signaleringstool 11VB

Jongeren met een LVB lopen groot risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Op www.11VB.nl is een signaleringstool te vinden, waarmee het -risico op – slachtofferschap wordt vastgesteld.

Vanaf 26 november verschijnen er bovendien vijf video’s die Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben uitgebracht over dit onderwerp om kennis en bewustzijn onder professionals en ouders te vergroten.

Benieuwd? Lees hier meer 11Vb-en-trailer.pdf (78 downloads) of bekijk hier de trailer met bijdragen van o.a. Minister Dekker.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl