Seks onder je 25e in het voortgezet speciaal onderwijs

Het onderzoek Seks onder je 25e is in 2019 voor het eerst uitgevoerd op cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het is een vervolg op het onderzoek Seks onder je 25e uit 2017. Cluster 3 bestaat uit scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en mytylscholen voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Cluster 4-scholen zijn voor jongeren met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Meer dan duizend jongeren deden mee. Lees hier de samenvatting of bekijk hier het complete rapport.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl