Programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap van start

Op 17 juni 2019 heeft het ministerie van VWS het programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ goedgekeurd en 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het programma loopt van 2019 t/m 2025. In dit ZonMw programma staan preventie van, en ondersteuning en zorg bij, onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat uit naar hoogrisicogroepen zoals: leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs; studenten van het mbo, niveau 1 en 2; cliënten van de LVB-sector; en multiprobleemgezinnen.
Het programma draagt bij aan de uitvoering van het plan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan en hangt inhoudelijk samen met het actieprogramma Kansrijke Start.
Een programmalijn Praktijkverbetering (september 2019) en een programmalijn Onderzoek (eind 2019) zijn in de maak. In oktober 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de subsidieronde Praktijkverbetering.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl