‘Positie mensen met een beperking achteruit ondanks VN-verdrag Handicap’

Het gaat niet goed met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag Handicap in haar schaduwrapportage ten behoeve van het VN-comité in Genève. De Alliantie wijt dit aan een te vrijblijvend overheidsbeleid: het Rijk heeft de verplichtingen uit het VN-verdrag sinds de decentralisaties hoofdzakelijk neergelegd bij gemeenten zónder duidelijke afspraken over wat er van terecht moet komen.

Meer informatie is te vinden in het rapport en op de website van Ieder(in).

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl