Passende GGZ-zorg voor cliënten met een LVB

Ongeveer 20% van de nieuwe cliënten in de GGZ heeft een IQ onder de 85. De vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen met een LVB en psychiatrische problemen neemt toe. Aanbieders van GGZ of gehandicaptenzorg vinden het vaak lastig om de zorg voor deze specifieke cliëntengroep in de praktijk te organiseren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezocht vier gespecialiseerde zorgaanbieders die zich richten op deze zorg en maakten op basis daarvan de factsheet: ‘Passende zorg voor mensen met een LVB en psychiatrische problematiek’.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl