Oproep aan gehandicaptensector over technologische innovaties

Op 5 juli 2019 heeft minister De Jonge van VWS aanbieders van gehandicaptenzorg uitgenodigd om mee te doen aan de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig Leven. De Innovatie-impuls moet helpen de zorg en ondersteuning beter te laten aansluiten bij de vraag van cliënten. Woonlocaties uit de gehandicaptenzorg waar zorg wordt verleend zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg kunnen meedoen. Interesse?  Mail dan uiterlijk 15 september naar volwaardigleven@vilans.nl en meld u aan voor de informatiebijeenkomst bij Vilans in Utrecht.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl