Opgroeien bij ouders met een (L)VB

Helaas is er nog te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (L)VB en dat is zorgwekkend. Opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Hoe krijgen we deze kinderen beter in beeld? En hoe kunnen ze het beste ondersteund worden?

Denk mee als professional in het sociaal domein, onderwijs en de zorg. Dit doet je door het invullen van deze vragenlijst van het onderzoek van het Trimbos-instituut in samenwerking met o.a. het Landelijk kenniscentrum LVB.

👉Naar de vragenlijst: https://zcu.io/024C

Lees meer over kinderen van verstandelijk beperkte ouders (KVBO)

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl