Onderzoek naar veerkracht van mensen met een VB in tijden van Corona

Sommige mensen met een verstandelijke beperking raken door de maatregelen rondom COVID-19 in de problemen, maar dit geldt niet voor iedereen. Promovenda Femke Scheffers van MEE heeft in het kader van haar promotieonderzoek (samen met Xavier Moonen) een survey uitgezet met als onderwerp ‘Veerkracht bij cliënten in tijden van Corona?’ Met dit onderzoek willen ze in beeld brengen wat de bronnen van veerkracht zijn van personen van 16 jaar en ouder met een VB die ondersteund worden door een hulpverlener ten tijde van COVID-19. Ze zijn nog op zoek naar respondenten. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 15 minuten. Klik op deze link voor meer informatie en voor het invullen van de vragenlijst.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl