Onderzoek naar kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking

Het Nivel heeft, in samenwerking met anderen, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leven van naasten van mensen met een beperking (waaronder LVB), zoals ouders, broers, zussen en partners van degenen met een beperking. Uit het rapport blijkt dat ze vaak zeer betrokken zijn met hun familielid wanneer deze in een instelling verblijft. Over het algemeen zijn zij tevreden over de kwaliteit van hun eigen leven. Degenen die minder tevreden zijn, geven vaak veel zorg en ondersteuning en hebben vaker een familielid met een beperking die thuis woont. Naasten die zich kundig voelen en zelfvertrouwen hebben, ervaren een hogere kwaliteit van leven. De resultaten geven een beeld van vóór de coronacrisis.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl