Onderzoek naar gezinshuizen voor jeugdigen met een beperking

In opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is een verkenning gedaan van het zorglandschap van gezinshuizen voor jeugdigen met een beperking in Nederland. Het onderzoek laat zien dat het landschap erg divers is en volop in ontwikkeling. In de onderzochte gezinshuizen wonen in totaal 1456 jeugdigen; een kleine 800 kinderen hiervan zijn 12 jaar of jonger. De volledige eindrapportage is hier te downloaden.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl