Oktober Nieuwsbrief

Mensen met een LVB hebben eerder te maken met bijkomende problematiek dan mensen zonder deze beperking. Tijdige signalering van risico’s en het bieden van passende ondersteuning kan problemen voorkomen. In deze nieuwsbrief daarom inspiratie, een praktische tool en veel donderdagen om in de agenda te zetten.

  • Weten wat werkt. Een praktisch overzicht met interventies en methodieken geschikt voor mensen met een LVB.
  • Studieochtend integraal vakmanschap in de jeugdzorg: de aansluiting tussen opleiding en praktijk.
  • Studiemiddag Suïcidepreventie bij jongeren, suïcidaal gedrag komt veel voor in de (LVB)-jeugdzorg. Hoe signaleer je suïcidaliteit en hoe ga je er mee om.
  • Talkshow LVB doet mee: hoe herken je een LVB? Daarover gaat o.a. Jolanda Douma onderzoekscoördinator van het Kenniscentrum in gesprek.
  • Videoserie LVB & uitbuiting: Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen spreekt over het belang van en de verantwoording voor preventie.
  • Gluur-in inspiratieochtend. Meld je aan en ontdek hoe andere professionals vorm geven aan integrale specialistische jeugdhulp.
  • AW Kajak: deelname in het project Samen reguleren, kwetsbare jonge ouders naar (meer) rust brengen.

Van onze deelnemers

  • Wat maakt een huis een thuis?  Optimaliseren van de fysieke leefomgeving.
  • Studio 3 een sociaal-maatschappelijke werk- en leerplek.

Lees de nieuwsbrief hier

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl