Nieuwsbrief november

Ouders betrekken bij de ondersteuning van hun kind kan veel verschil maken. Hoe je dat doet zie je in twee hieronder beschreven tools. Verder staan in deze nieuwsbrief verschillende items die jou helpen bewust om te gaan met de complexiteiten die de maatschappij kan hebben voor mensen met een LVB. Gelukkig helpen onze deelnemers de maatschappij inclusiever te maken door uitwisseling van hun kennis en ervaring .

  • Videoserie LVB & uitbuiting. Yassin Dagdag vertelt over de manier waarop jongeren worden geronseld en geeft tips over ondersteuning van slachtoffers.
  • In gesprek met ouders. Een praktische tool met tips en informatie om het gesprek met ouders aan te gaan bij vermoeden van een LVB bij hun kind.
  • Een LVB zie je niet.. de gevolgen wel. Vier korte informatieve video’s van sprekers op ons webinar voor wijkteams.
  • Integraal werken vanuit het perspectief van ouders. Wat belemmert? Wat werkt? Dat zie je in dit overzichtelijke schema.
  • Groeiend netwerk. We mochten onlangs twee nieuwe deelnemers verwelkomen.

Van onze deelnemers

  • Plaats voor iedereen.  Een website, werkplaats en ontmoetingsplek voor inclusieve dienstverlening.
  • Woningen voor mensen uit bijzondere groepen. Gemengd wonen voor mensen die een succesvol zorgtraject hebben afgerond.
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl