Nieuw platform en kwaliteitscriteria voor gezinshuizen

Nieuw platform en kwaliteitscriteria voor gezinshuizen

In een gezinshuis worden kinderen en jongeren opgevangen die zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening. Het aantal gezinshuizen is gegroeid en het werkveld ervan is belangrijker geworden. Mede daarom is het Platform Gezinshuizen opgericht dat de belangen van gezinshuizen behartigt. Onder andere Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Gezinshuis.com, Driestroom, NJi, ’s Heeren Loo en Pluryn maken deel uit van dit platform.
Nieuwe Kwaliteitscriteria Gezinshuizen  zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS en inspectie. De presentatie hiervan vindt plaats tijdens het symposium ‘De kwaliteit van gezinshuizen’ op 24 juni in Bunnik.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl