Naasten van mensen met beperking en gedragsproblemen willen gehoord worden

In 2019 zijn MEE NL en ’s Heeren Loo het project Netwerkgids gestart voor meer passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. De netwerkgids is een cliëntondersteuner van MEE, die een intensiever en langduriger ondersteuning kan bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Uit de nulmeting blijkt dat veel naasten zich niet gehoord voelen. Ze ervaren de communicatie met zorginstellingen als matig tot slecht, zij ervaren weinig inbreng in het besluitvormingsproces, en zij beoordelen de expertise van zorgverleners als beperkt.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl