Kick-off Leerprogramma LVB VGN

Op woensdagochtend 6 februari is de kick-off van het Leerprogramma LVB. Deze eerste bestuurlijke bijeenkomst (voor leden van de VGN) organiseert de VGN in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Instituut voor Publieke Waarden. Doel van het leerprogramma is om het komende jaar te komen tot betere hulp, maar vooral ook een betere verbinding tussen de verschillende domeinen (denk aan wonen, leren, werken) voor mensen met een LVB. In dit leerprogramma willen we eerst gaan leren op kleine schaal op basis van concrete casuïstiek en vervolgens onderzoeken hoe we deze kennis kunnen benutten voor oplossingen op bredere schaal. Tijdens de eerste bestuurlijke bijeenkomst van het leerprogramma gaan de thema’s van het leerprogramma vastgesteld worden.

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrechts | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl