Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek op 8 april, met dit jaar het thema ‘Gelijke Kansen’.

Het congres Jeugd in Onderzoek, is een ontmoetingsplek voor iedereen die op enige manier betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector. In 2021 is er aandacht voor ‘Gelijke kansen’.

In een inclusieve samenleving kan iedereen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de maatschappij. In de praktijk is hier nog niet altijd sprake van. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van kinderen en jongeren, gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Door de gevolgen van de coronamaatregelen is dit nog duidelijker geworden.

Wat is er nodig om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden? Dat werd donderdag 8 april 2021 uitgediept tijdens de digitale editie van Jeugd in Onderzoek.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl