Interventie HouVast-w erkend als goed onderbouwd door Vilans

Gezinnen waarbij tenminste één ouder een LVB heeft, hebben vaker te maken met opvoedproblemen dan andere gezinnen. HouVast-w biedt daarom blijvende ondersteuning door het eigen kunnen en het netwerk van deze gezinnen optimaal te benutten. Expertisecentrum William Schrikker heeft HouVast-w ontwikkeld om erger ingrijpen bij deze gezinnen met opvoedproblemen te voorkomen of terug te brengen. Vaak is bij hen namelijk bemoeienis van de Raad van de Kinderbescherming of Veilig Thuis nodig. Dat kan dan tot een OTS leiden voor de aanpak van acute problemen. Om uithuisplaatsing en hermeldingen te voorkomen, is echter ook langdurige ondersteuning nodig. De interventie is onlangs erkend als goed onderbouwd door de erkenningscommissie van Vilans.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl