Integraal werken in de Jeugdhulp

Gratis te downloaden overzichtelijk schema: ‘Werken met kwetsbare gezinnen: bevorderende & belemmerende factoren integraal werken’.

 

Op basis van het onderzoek Gezin aan Zet dat is uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN.

Download hier

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl